Grip op energiezaken

Weten dat u niet teveel betaalt voor energie betekent natuurlijk al een zorg minder. Toch gaat het Ondernemers Collectief verder met ontzorgen.
Door u grip te geven op uw contract, op uw factuur en zelfs, met benchmarkonderzoek, op uw verbruik.

Administratief beheer

Wij helpen u met de volgende zaken:

 • Wijzigen van uw voorschotfactuur
 • Vragen over uw jaarnota
 • Doorgeven van de meterstanden
 • Regelen administratieve verhuizing
 • Bedrijfsovername
 • KvK wijziging
 • Energiebelasting terugvorderen
 • Terug-levering energie regelen
 • Groene energie contracteren

De lage energierekening die klopt

De NMa heeft becijferd dat er in maar liefst 10% van de energienota’s fouten zitten. Ook bij kleinzakelijk energieverbruik heeft een kleine vergissing grote financiële gevolgen. Daarom lopen wij elke energierekening, voorschotnota en jaarafrekening voor u na. Tot wel 5 jaar terug sporen we fouten op en vorderen we betalingen terug. We hoeven u niet uit te leggen dat dat flink kan oplopen.

Maar we doen meer:

Contractbeheer

We houden grip op de volgende zaken:
 • een passend contract voor uw bedrijf, ook als het verbruik van uw bedrijf verandert
 • oude contracten zeggen we bijtijds op
 • we checken of er boeteclausules zijn
 • we checken of de gecontracteerde vermogens nog correct zijn

Zakelijk beheer

 • we gaan na of de energiebelasting klopt met het werkelijke verbruik; zo niet, dan regelen we dat met de belastingdienst
 • we kijken of er vrijstellingen of sommaties mogelijk zijn
 • en we vergelijken het energieverbruik van uw bedrijf met de benchmark in uw branche.

Voor al deze punten geldt: we regelen het van begin tot eind. Alleen dan kunnen we tenslotte echt spreken van ontzorgen.

Wilt u grip op uw energiezaken? Schrijf u in!